Trang Hiện Tại
 1. Trang chủ
 2. Tài Khoản Của Tôi
 3. Điểm Thưởng

Điểm thưởng

Thông tin số dư Điểm thưởng

 • Tổng số Điểm thưởng đã tích lũy  
 • Điểm thưởng available  
 • Điểm thưởng đã sử dụng  
 • Điểm thưởng đang chờ  
 • Điểm thưởng để hoàn tiền  
Đăng nhập
Ngày Đặt Hàng đang chờ Đơn Hàng Số Có Hiệu Lực Từ Mô tả

Lịch sử của bạn còn trống.

First Prev
 1. 1
Next Last

Về Điểm thưởng

 1. Điểm thưởng sẽ chỉ trở nên khả dụng sau 20 ngày ngày kể từ lúc đơn hàng được giao tới bạn.
 2. Xin lưu ý Điểm thưởng sẽ ở trạng thái đang chờ nếu đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại.
  Pending Điểm thưởng đang chờ sẽ không thể dùng làm phương thức thanh toán.
 3. Khi Điểm thưởng trở nên khả dụng (=Tổng Điểm thưởng đã tích lũy - Điểm thưởng đã sử dụng - Điểm thưởng đang chờ),
  bạn có thể sử dụng chúng thay cho tiền mặt để thanh toán.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close